Описание на проекта

Екипът на Vox64.com e изграден от млади и амбициозни журналисти, водени от идеята за новата, независима журналистика в онлайн пространството. Основни движещи сили при отразяване на новини и репортажи са добрите практики и етични стандарти в журналистическата професия.

Целта им е да представят актуална информация от политически, икономически, обществен, културен и спортен характер. Както и да дават трибуна на хората да изразяват свободно своето мнение и позиция.

Политиката на Vox64 се състои в това да показва всички гледни точки и позиции по даден проблем. Vox64 поставя на първо място хуманния и обективен начин при отразяване на новини и предлага на читателите си един различен прочит на злободневните събития в Сандански и страната.

Те са хора, които ценят времето и правото на всеки човек да бъде информиран!

 

ВИЖ ОНЛАЙН – http://vox64.com