Описание на проекта

„S & D Partners” ООД

Аспект на  дейност е почистване каломасло – и мазниноуловители, поддръжка и почистване на пречиствателни станции  за отпадъчни води, поддръжка и почистване  на канализационни съоражения, резервоари за горива, септични ями.

Решенията, които фирма „S & D Partners” ООД ще Ви предложи, са изцяло съобразени с действащото към момента Българско и Европейско законодателство, в областта на управлението на отпадъци.

Целта им е да предложат на клиентите си комплексно и екологично законно решение на всеки проблем.

„S & D Partners” ООД разполага с необходимото съвременно оборудване, с което Ви гарантира качествено ПОЧИСТВАНЕ на каломаслоуловители, мазнино-уловители, почистване и възстановяване на резервоари, почистване на канализации и изгребни ями, почистване на пречиствателни станции, почистване на септични ями, отпушване на канали и още много други.

ВИЖ ОНЛАЙН – www.kanalite.info