Описание на проекта

Екипът на Voxburgas.com e изграден от млади и амбициозни журналисти, водени от идеята за новата, независима журналистика в онлайн пространството. Основни движещи сили при отразяване на новини и репортажи са добрите практики и етични стандарти в журналистическата професия.

Целта Voxburgas.com е да представя актуална информация от политически, икономически, обществен, културен и спортен характер. Както и да дава трибуна на хората да изразяват свободно своето мнение и позиция.

Политиката на VoxBurgas се състои в това да показва всички гледни точки и позиции по даден проблем. VoxBurgas поставя на първо място хуманния и обективен начин при отразяване на новини и предлага на читателите си един различен прочит на злободневните събития в Бургас и страната.

 

ВИЖ ОНЛАЙН – www.voxburgas.com